Όροι Χρήσης

Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής πληροφοριών εκ μέρους του Reggio Institute Greece, διέπονται από το παρόν.

Κάνοντας χρήση αυτού του ιστοτόπου αποδέχεστε χωρίς καμία άλλη διατύπωση τους κάτωθι Όρους Χρήσης:

Ιστοσελίδα

Αυτή η ιστοσελίδα παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το Reggio Institute Greece, τις δράσεις του, τη φιλοσοφία του, τις συνεργασίες του και τις υπηρεσίες και σεμινάρια/συνέδρια που προσφέρει το ίδιο ή και σε συνεργασία με άλλους φορείς. Οι όροι χρήσης μπορεί να τροποποιούνται χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση. Για αυτό το λόγο οι χρήστες της ιστοσελίδας καλούνται να ελέγχουν τους εν λόγω όρους ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και τα συναφή με τη δράση του θέματα.

Το Reggio Institute Greece δε δεσμεύεται να απαντήσει σε κάθε αίτημα που λαμβάνει είτε με email, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Μπορεί δε κατά τη διακριτική του ευχέρεια να παράσχει ή όχι πληροφορίες και υπηρεσίες.

Aποποίηση Ευθύνης

Όλες οι δημοσιεύσεις και αναρτήσεις αποσκοπούν σε ενημέρωση των επισκεπτών της σελίδας και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να είναι συνεχώς επικαιροποιημένο και ακριβές βάση αξιόπιστων πηγών, αλλά δεν εγγυόμαστε την απόλυτη ακρίβεια και σχετικότητα των δεδομένων που εμφανίζονται σε αυτήν. Οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που αναφέρονται στη σελίδα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη της ιστοσελίδας. Οι περισσότερες πληροφορίες έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, ενώ ο αποδέκτης των πληροφοριών έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη περαιτέρω χρήση τους. Για τα σεμινάρια/συνέδρια εφαρμόζεται η σχετική πολιτική που θα βρείτε εδώ.

Το Reggio Institute Greece και ο διαχειριστής της ιστοσελίδας αποποιούνται κάθε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα ή από την πρόσβαση στον εν λόγω ιστότοπο.

Η Reggio Institute Greece δεν διαχειρίζεται τους δικτυακούς τόπους τρίτων στους οποίους πιθανά παραπέμπει μέσω συνδέσμων και δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Οι σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους παρέχονται για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, και δεν εγγυόμαστε ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στους δικτυακούς τόπους τρίτων.