Σεμινάρια & Συνέδρια

“Τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες πρέπει να αισθάνονται ενεργά και σημαντικά – για να ανταμείβονται από τις δικές τους προσπάθειες, τις δικές τους γνώσεις, τη δική τους δραστηριότητα και ενέργεια. Όταν ένα παιδί αισθάνεται ότι αυτά τα πράγματα εκτιμώνται, γίνονται πηγή δύναμης για αυτό. Νιώθει τη χαρά της συνεργασίας με ενήλικες που εκτιμούν τη δουλειά του και αυτή είναι μια από τις βάσεις για μάθηση.”

Loris Malaguzzi

Σεμινάρια, συνέδρια και εργαστήρια για παιδαγωγούς, γονείς, και όσους ασχολούνται με παιδιά. Στόχος μας, να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες και τους στόχους της εκπαίδευσης προκειμένου να μελετήσουμε σε βάθος τις διάφορες προοπτικές που επιδέχονται βελτίωση.

Προσεχή Σεμινάρια / Συνέδρια

Λόγω των συνθηκών Covid-19, τα δια ζώσης σεμινάρια / εργαστήρια / συνέδρια αναστέλλονται.

Νέο Πεδίο