Σχεδιασμός Χώρων Εκπαίδευσης

 «Η αισθητική ομορφιά θεωρείται στα προσχολικά κέντρα του Reggio Emilia ως ένα σημαντικό μέρος του σεβασμού προς το παιδί και του μαθησιακού περιβάλλοντος» 

 

H ομάδα μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την αναδιοργάνωση εκπαιδευτικών χώρων και περιβαλλόντων προωθώντας τη μόνιμη έρευνα μεταξύ αρχιτεκτονικής, σχεδιασμού και παιδαγωγικής. Η σωστή οργάνωση, ο εξοπλισμός, η αισθητικά άρτια αποθήκευση και παρουσίαση του υλικού, οι μεγάλες επιφάνειες εργασίας, ο κατάλληλος φωτισμός και τα αισθητηριακά ερεθίσματα του περιβάλλοντος, αποτελούν έμπνευση για τα παιδία υποστηρίζοντας την εργασία τους. 

Οι διαφορετικές υφές, τα “παιχνιδίσματα” του φωτός και της σκιάς, τα χρώματα, τα φυτά παρέχουν στα παιδιά όχι μόνο γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, μα και στάσεις για τη ζωή. Το σχολείο αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας αλλά και της πραγματικής ζωής. Η διαμόρφωση του χώρου δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του, πως πρακτικά ενυπάρχουν και λειτουργούν περισσότερο εντός μιας μικρογραφίας μιας πόλης παρά ενός απομονωμένου χώρου. Αυτός είναι και ο λόγος που αποκαλείται το περιβάλλον ως «Τρίτος Δάσκαλος». Είναι ο χώρος όπου πραγματώνεται η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Πάνω από όλα όμως είναι ο χώρος όπου παράγεται και όχι ανά – παράγεται πολιτισμός.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να σχεδιάσουμε το  χώρο σας, βάσει των αναγκών σας και της φιλοσοφίας σας.

Νέο Πεδίο