Πολιτική και όροι πληρωμής Reggio Children

  • Σε περίπτωση ακύρωσης ο συμμετέχον οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως με γραπτό email στο info@reggioinstitute.gr.
  • Όπως προβλέπει το άρθ. 52 του Κώδικα καταναλωτή όπου ορίζει την επιστροφή χρημάτων μπορεί να ζητηθεί ακύρωση συμμετοχής με γραπτό αίτημα έως και 14 μέρες πριν την επίσκεψη στο International Loris Malaguzzi Center.
  • Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να λάβει επιστροφή χρημάτων ίση με το 75% του συνόλου των χρημάτων που καταβλήθηκε πλήρως για αιτήματα που κοινοποιήθηκαν έως και 14 ημέρες νωρίτερα από την επίσκεψη στο International Loris Malaguzzi Center.
  • Ακυρώσεις που ανακοινώνονται μετά την προθεσμία αυτή δεν θα επιστραφούν με κανένα τρόπο.
  • Είναι δυνατή η αλλαγή ονομάτων των συμμετεχόντων αλλά όχι η διατήρηση των αμοιβών που καταβάλλονται για μελλοντικές δραστηριότητες.