Πολιτική Απορρήτου

  1. Η παρούσα πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας https://reggioinstitute.gr/

 

  1. Προσωπικά δεδομένα

2.1. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι το Reggio Institute Greece, info@reggioinstitute.gr, +306936306729.

 

Α) Φόρμα Επικοινωνίας –  ΥΠΗΡΕΣΙΑ Newsletter 

Α.1. Ο ιστότοπος συλλέγει μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα  (όνομα, email, ειδικότητα) μέσω της φόρμας επικοινωνίας την οποία επιλέγει ο ίδιος ο χρήστης να συμπληρώσει ή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην ιστοσελίδα με σκοπό και στις δυο περιπτώσεις να επικοινωνήσει με την ιστοσελίδα. 

Α.2. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα  δεν αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, αλλά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό  διεκπεραίωσης της επικοινωνίας με τον χρήστη που ο ίδιος αιτείται. Δεν επεξεργάζονται, ούτε διατίθενται για κανένα σκοπό εμπορικής ανάλυσης/εκμετάλλευσης, ενώ δε πρόκειται να δοθούν σε κανένα τρίτο, ούτε να δημοσιοποιηθούν. Ενώ, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα δεδομένα που συλλέγονται σε περίπτωση εγγραφής του χρήστη στην υπηρεσία newsletter, ο σκοπός επεξεργασίας τους είναι αποκλειστικά η ενημέρωση για εκδηλώσεις, σεμινάρια, webinars και δραστηριότητές του Reggio Institute Greece μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Α.3. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα διαγράφονται αμέσως μόλις απαντηθεί το αίτημα                του χρήστη ή παρασχεθεί η πληροφορία που έχει αιτηθεί ο χρήστης. Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα όσων έχουν αιτηθεί λήψη newsletter, αυτά διατηρούνται για 2 (έτη) ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης του χρήστη.

 

Β) Φόρμα παραγγελίας για τη συμμετοχή σε webinar/συνέδριο/workshop και πληρωμή 

 Β.1. Ο ιστότοπος συλλέγει το όνομα, επώνυμο, διεύθυνση (οδό, αριθμό, πόλη, χώρα, ταχυδρομικό κώδικα) και Α.Φ.Μ. του συμμετέχοντος χρήστη μέσω της φόρμας παραγγελίας με σκοπό να εκδoθούν τα απαιτούμενα βάσει νομοθεσίας φορολογικά παραστατικά (απόδειξη/τιμολόγιο), ενώ ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί αυτά τα δεδομένα για όσο διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. 

Β.2. Ο ιστότοπος συλλέγει επίσης το τηλέφωνο και το email του συμμετέχοντος χρήστη μέσω της φόρμας παραγγελίας με σκοπό να είναι σε θέση το Reggio Institute Greece να επικοινωνήσει με τον συμμετέχοντα σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο (π.χ. αλλαγή ημερομηνίας σεμιναρίου, ενημέρωση για τεχνικό πρόβλημα και άλλα). Eπιπλέον, το Reggio Institute Greece κοινοποιεί στο Reggio Children (Reggio Emilia,Via Bligny 1/A, 42124, info@reggiochildren.it) το όνομα, επώνυμο και το email του συμμετέχοντος με αποκλειστικό σκοπό την έκδοση και αποστολή σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης, εκτός και αν ο συμμετέχων δηλώσει ότι δεν επιθυμεί σχετική βεβαίωση. 

Β.3. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να λαμβάνει newsletter από το Reggio Institute Greece το email του διατηρείται για 2 (δύο έτη) ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης του χρήστη. 

Β.4.Τα δεδομένα δε διατίθενται για κανένα σκοπό εμπορικής ανάλυσης/εκμετάλλευσης, ενώ δε πρόκειται να δοθούν σε κανένα τρίτο, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, ούτε να δημοσιοποιηθούν. 

Β.5. Ο χρήστης συμμετέχων μπορεί να προβεί σε μεταφορά του ποσού της επιμέρους παραγγελίας σε τραπεζικό λογαριασμό του Reggio Institute Greece ή να κάνει χρήση της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας του ή του σχετικού λογαριασμού του μέσω της ειδικής πλατφόρμας συναλλαγών της viva wallet.

Και στις δύο  περιπτώσεις η συναλλαγή και η χρέωση δε γίνονται σε περιβάλλον χρέωσης του ιστοτόπου, αλλά σε περιβάλλον πληρωμών της τράπεζας (αν επιλέξετε τραπεζική μεταφορά) ή της viva wallet. Επομένως, οποιαδήποτε στοιχεία δηλώσετε κατά την πληρωμή δε γίνονται γνωστά στην ιστοσελίδα μας, ενώ ισχύει η επιμέρους πολιτική απορρήτου και ασφαλών συναλλαγών της τράπεζας που θα επιλέξετε ή της viva wallet αντίστοιχα. 

2.2. Οι χρήστες έχουν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ζητήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, να ζητήσουν τη διόρθωση και τη συμπλήρωση, τη διαγραφή, το περιορισμό της επεξεργασίας τους και τη φορητότητα αυτών. Επίσης έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους, ώστε να παύσει το Reggio Institute Greece να επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα  με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@reggioinstitute.gr., εκτός των όσων υποχρεούται βάσει νομοθεσίας να τηρεί. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Παράλληλα έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία τους, καθώς και να υποβάλλουν καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, που στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), για κάθε παράβαση της σχετικής νομοθεσίας. 

2.3. Με την επιλογή του «Αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου» ο χρήστης δίνει τη   συγκατάθεσή του για τη συλλογή των ανωτέρω δεδομένων, καθώς και αποδέχεται το σύνολο των όρων της πολιτικής απορρήτου.

 

  1. Χρήση Cookies 

3.1. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον περιηγητή (browser) του χρήστη στον υπολογιστή του, όταν ο χρήστης επισκέπτεται κάποια ιστοσελίδα. Τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου ή εγγράφου του υπολογιστή του χρήστη. 

3.2. Η ιστοσελίδα  χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη, καθώς και για τη βελτίωση της απόδοσης της ιστοσελίδας https://reggioinstitute.gr/. 

3.3. Ο χρήστης της ιστοσελίδας είναι εφικτό να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μη δέχεται καθόλου cookies ή να ειδοποιείται όταν αποθηκεύονται cookies ή να μη δέχεται cookies από συγκεκριμένους ιστοτόπους. 

3.4.  Ωστόσο, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies για την ιστοσελίδα https://reggioinstitute.gr/, ενδέχεται η απόδοση της ιστοσελίδας να μην είναι η μέγιστη δυνατή. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τροποποιήσεις της  παρούσας πολιτικής οποιαδήποτε στιγμή, πάντοτε σύμφωνα με το εφαρμοστέο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.