Έρευνα

“Εμείς οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δούμε τους εαυτούς μας ως ερευνητές, ικανούς να σκεφτόμαστε και να παράγουμε ένα πραγματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που να αναδύεται από όλα τα παιδιά.” Loris Malaguzzi

 Η έρευνα είναι η προσέγγιση που χαρακτηρίζει κάθε τομέα εργασίας, ως τρόπος σκέψης και ως προσέγγισης του μέλλοντος. Η έρευνα αποτελεί αναφαίρετη διάσταση της εκπαίδευσης και είναι μία από τις ιδρυτικές δραστηριότητες του Reggio Children Προωθεί ερευνητικά προγράμματα για την παιδική ηλικία, την εκπαίδευση και την ποιότητα ζωής των παιδιών και ενηλίκων.

Bιβλιογραφία και Δημοσιεύσεις

Ελληνική

 • Καπουλίτσα -Τρούλου Θ. και Ιωαννίδου Α. (2012) Κατανοώντας τις 100 γλώσσες του παιδιού. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γράφημα
 • Καπουλίτσα -Τρούλου Θ. (2009) Εικαστικές προσεγγίσεις στην προσχολική ηλικία. Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Γράφημα.
 • Κουτσουβάνου Ε. (2001) Reggio Emilia: Οι χίλιες γλώσσες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

Ξενόγλωσση

 • Abbott, L. & Nutbrown, C. (2001). Experiencing Reggio Emilia: Implications for Pre-School Provision. London, UK: Open University Press.
 • Brunton, P. (2009). Understanding the Reggio Approach: Early Years Education in Practice (2nd Edition). New York, NY: Routledge.
 • Burman, L. (2008). Are You Listening? Fostering Conversations that Help Young Children Learn. St. Paul, MN:  Redleaf Press.
 • Cadwell, L. (1997). Bringing Reggio Emilia Home: An Innovative Approach to Early Childhood Education. New York, NY: Teachers College Press.
 • Cadwell, L. (2003). Bringing Learning to Life. New York, NY: Teachers College Press.
 • Chaille, C. (2007). Constructivism Across the Curriculum in Early Childhood Classrooms: Big Ideas as Inspiration. London, UK: Pearson Education.
  Clark, A., Moss, P. & Kjorholt, A. T. (2005). Beyond Listening: Children’s Perspectives on Early Childhood Services. Bristol, UK: Policy Press.
 • Curtis, D. & Carter, M. (2003). Designs for Living and Learning: Transforming Early Childhood Environments. St. Paul, MN: Redleaf Press.
 • Curtis, D. & Carter, M. (2005). The Art of Awareness: How Observation Can Transform Your Teaching. St. Paul, MN: Redleaf Press.
 • Curtis, D. & Carter, M. (2007). Learning Together with Young Children. St. Paul, MN: Redleaf Press.
 • Dahlberg, G., Moss, P. & Pence, A. (1999). Beyond Quality in Early Childhood Education and Care: Postmodern Perspectives. Philadelphia, PA: Falmer Press.
 • Dahlberg, G. & Moss, P. (2005). Ethics and Politics in Early Childhood Education. New York, NY: Routledge.
 • Edwards, C., Gandini, L. & Forman, G., Eds. (2012). The Hundred Languages of Children: The Reggio Emilia Experience in Transformation. 3rd Edition.  Denver, CO: Praeger.
 • Edwards, C. & Rinaldi, C. (2008). The Diary of Laura. St. Paul, MN: Redleaf Press.
 • Edwards, C., Gandini, L., Nimmo, J. (2014). Loris Malaguzzi and the Teachers Dialogues on Collaboration and Conflict Among Children, Reggio Emilia 1990. Lincoln, NE: Zea Books.
 • Fraser, S. (2012). Authentic Childhood: Experiencing Reggio Emilia in the Classroom. Toronto, ON: Nelson Education Ltd.
 • Fu, V., Stremmel, A. & Hill, L. (2002). Teaching and Learning: Collaborative Exploration of the Reggio Emilia Approach. Toronto, CA: Merrill Prentice Hall.
 • Gandini, L. & Edwards, C., Eds. (2001). Bambini: The Italian Approach to Infant/Toddler Care. New York, NY: Teachers College Press.
 • Gandini, L., Etheredge, S. & Hill, L. (2008). Insights and Inspirations from Reggio Emilia: Stories of Teachers and Children from North America. Worcester, MA: Davis Press.
 • Gandini, L., Hill, L. Cadwell, & Schwall, C. (2015). In the Spirit of the Studio: Learning from the Atelier of Reggio Emilia, 2nd Edition. New York, NY: Teachers College Press.
 • Helm, J. H. & Helm, A. (2006). Building Support for Your School: Using Children’s Work to Show Learning, New York, NY: Teachers College Press.
 • Helm. J., Beneke, S. & Steinheimer, K. (2007). Windows on Learning: Documenting Young Children’s Work. New York, NY: Teachers College Press.
 • Hendrick, J. (Ed.) (1997). First Steps Toward Teaching the Reggio Way. Toronto, CA: Prentice-Hall.
 • Hendrick, J. (Ed.). (2003). Next Steps Toward Teaching the Reggio Way: Accepting the Challenge to Change. Toronto, CA: Prentice-Hall.
 • Hi, L., Stremmel, A. & Fu, V. (2005). Teaching as Inquiry: Rethinking Curriculum in Early Childhood Education. London, UK: Pearson Education.
 • Katz, L. & Cesarone, B. (Eds.) (1994). Reflections on the Reggio Emilia approach. St. Paul, MN: Redleaf.
 • Katz, L. & Chard, S. (2014). Engaging Children’s Minds (3rd edition): The Project Approach. Santa Barbara, CA: Praeger.
 • Kinney, L. (2008). An Encounter with Reggio Emilia: Children’s Early Learning Made Visible. New York, NY: Routledge.
 • Kolbe, U. (2005). It’s Not a Bird Yet: The Drama of Drawing. Byron Bay, AU: Peppinot Press.
 • Kolbe, U. (2007). Rapunzel’s Supermarket: All about Young Children and their Art. Byron Bay, AU: Peppinot Press.
 • Krechevsky, M. (2013). Visible Learners Promoting Reggio-inspired Approaches in all Schools. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Kuh, L. Ed. (2014).  Thinking Critically about Environments for Young Children: Bridging Theory and Practice. New York, NY: Teachers College Press.
 • Lewin-Benham, A. (2006). Possible schools: The Reggio Approach to Urban Education. New York, NY: Teachers College Press.
 • Lewin-Benham, A. (2008). Powerful Children: Understanding How to Teach and Learn Using the Reggio Approach. New York, NY: Teachers College Press.
 • Malaguzzi, L. & Cagliari, P. (2016).  Loris Malaguzzi and the Schools of Reggio Emilia : a Selection of His Writings and Speeches, 1945-1993 . New York, NY: Routledge.
 • Moss, P. (2014). Transformative Change and Real Utopias in Early Childhood Education, New York, NY: Routledge.
 • Moss, P. (2019). Alternative Narratives in Early Childhood Education. NY, New York: Routledge
 • Pacini-Ketchabaw, V., Nxumalo, F., Kocher, K., Elliot, E. & Sanchez, A. (2015). Reconceptualizing Early Childhood Practices through Pedagogical Narration. Toronto, CA: University of Toronto Press.
 • Pacini-Ketchabaw, V., Kind, S., & Kocher, L. (2016). Encounters with Materials in Early Childhood Education, New York, NY: Routledge.
 • Pelo, A. (2007). The Language of Art. St. Paul, MN: Redleaf Press.
 • Project Project Zero (2003). Making Teaching Vsible: Documenting Individual and Group Learning as Professional Development. Cambridge, MA: Project Zero, Harvard  University.
 • Rinaldi, C., Giudici, C. & Krechevsky, M. (Eds.) (2001). Making Learning Visible: Children as Individual and Goup Learners. Reggio Emilia, IT: Reggio Children.
 • Rinaldi, C. (2006). In Dialogue with Reggio Emilia: Listening, Researching and Learning. New York, NY: Routledge.
 • Rodari, G. (1996). The Grammar of Fantasy. New York, NY: Teachers and Writers Collaborative.
 • Scheinfeld, D. & Haigh, K.M. (2008). We Are All Explorers: Learning and Teaching with Reggio Principles in Urban Settings. St. Paul, MN: Teachers College Press.
 • Smidt, S. (2013). Introducing Malaguzzi Exploring the Life and Work of Reggio Emilia’s Founding Father. Milton Park, Abingdon, UK: Routledge.
 • Smith, D. & Goldhaber, J. (2004). Poking, Pinching and Pretending: Documenting Toddlers’ Explorations with Clay. St. Paul, MN: Redleaf Press.
 • Thornton, L. & Brunton, P. (2007). Bringing the Reggio Approach to Your Early Years Practice. New York, NY: Routledge.
 • Topal, C. & Gandini, L. (1999). Beautiful Stuff! Learning with Found Materials. Worcester, MA: Davis.
 • Topal, C. (1992). Children and Painting. Worcester, MA: Davis.
 • Topal, C. (1998). Children, Clay, and Sculpture. Worcester, MA: Davis
 • Vecchi, V. (2010). Art and creativity in Reggio Emilia. Exploring the Role and Potential of Ateliers in Early Childhood Education. New York, NY: Routledge.
 • Wien, C. A. (2004). Negotiating Standards in the Primary Classroom: The Teacher’s Dilemma. New York, NY: Teachers College Press.
 • Wien, C. A. (2008). Emergent Curriculum in the Primary Classroom: Interpreting the Reggio Emilia Approach in Schools. New York, NY: Teachers College Press.​
 • Wurm, J. (2005). Working in the Reggio Way. St. Paul, MN: Redleaf Press.

Νέο Πεδίο