Εκθέσεις

“Οι εκθέσεις αντικατοπτρίζουν την εμπειρία από την οποία γεννιούνται και στην οποία είναι βαθιά ριζωμένες, αλλά ταυτόχρονα, μέσα από ό, τι είναι δυνατό και επιθυμητό, ​​δείχνουν το πραγματικό.”

 Loris Malaguzzi

 Οι εκθέσεις τεκμηριώνουν τις μαθησιακές διαδικασίες των παιδιών και των παιδαγωγών, δίνοντας τη δυνατότητα να τις απολαμβάνουν γονείς, εκπαιδευτικοί, παιδιά καθώς και μη εξειδικευμένο κοινό, προκαλώντας τον προβληματισμό για την παιδική ηλικία και τον ρόλο της εκπαίδευσης και των σχολείων.

 

Εκθέσεις από το Reggio Θεσσαλονίκη